Ilustrácie: Stephen Thomas

Stephen Thomas momentálne vidí ilustrovanie a navrhovanie dizajnov ako istý druh meditácie. Sám uvádza, že má tunelové videnie, keď odloží všetko ostatné a pustí si dobrú hudbu. Podľa neho je to vzrušujúci proces, v ktorom môže začať s prázdnou stránkou a o hodinu je pred ním malý svet. Je to kúsok jeho mysle na papieri….