Jan Mlčoch: Krásne ženy a jedinečné fotografie mu priniesli svetovú popularitu

Jan Mlčoch žije, tvorí a pracuje v Prahe. Svoje fotografie úspešne vystavoval na viacerých kolektívnych i individuálnych výstavách. Jeho práce boli publikované v printových aj internetových médiách ako v ČR, tak i v zahraničí. Podrobnejšie informácie o autorovi a jeho tvorbe nájdete na mlcoch.net. Krásne ženy a jedinečné fotografie mu priniesli svetovú popularitu Z temnoty vystupuje príťažlivá žena odetá len vo svetelných krivkách. Občas jej vidieť do…

Rozhovor: Tomáš Míka

Tomáš Míka (*1959) je básnik, prozaik a prekladateľ. Debutoval zbierkou básní Nucený výsek (Argo, 2003). Publikuje časopisecky (Tvar, Orientace (LN), Salón Práva, Intelektuál, Souvislosti, H_aluze, Weles, Psí víno). Prekladá z angličtiny (James Hogg: Vyznání ospravedlněného hříšníka, John Bunyan: Poutníkova cesta, Samuel Beckett: Tso, Jack Black: Nemáte šanci a ďalšie). V septembri 2005 mu vyšla kniha poviedok Und (Argo). V decembri…

Poviedka + rozhovor: Tomáš Zmeškal

Tomáš Zmeškal vyštudoval odbor anglický jazyk a literatúra na King´s College, University of London. Pracoval ako odborný asistent na Univerzite Karlovej v Prahe, ďalej ako lektor, prekladateľ, tlmočník a pedagóg na strednej škole. Je autorom dvoch románov a rozhlasovej hry. V súčasnosti pracuje na svojom treťom románe. Je členom PEN klubu, žije v Prahe. Za román Milostný…

Rozhovor: Olina Stehlíková

Olina Stehlíková (*1977) je bohemistka, lingvistka, pôsobí ako nakladateľská i časopisecká redaktorka, editorka a literárna kritička. Zameriava sa predovšetkým na súčasnú českú poéziu a prózu. Pripravila desiatky kníh pre nakladateľstvá Dybbuk, Dauphin, Torst, Runa, Host. Externe vyučuje na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, kde sa zameriava na neurolingvistiku. Svoje recenzie a kritiky publikovala po roku 2000 v českých…

Andrea Ballayová: Umelec by mal byť schopný vytvoriť dielo, ktoré nielen osloví veľa ľudí, ale zároveň posúva hodnoty niekam hlbšie…

Andrea Ballayová (*1988, Nitra) po bratislavskom konzervatóriu absolvovala štúdium na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. V rámci štúdia hrala vo viacerých absolventských predstaveniach, k úspešným patrila napríklad inscenácia Já, hrdina alebo My funny games. Hráva od 16 rokov, začínala v Teatro Tatro, kde si zahrala v predstavení Prorok Iľja, ktoré režíroval Ondrej Spišák….

Rozhovor: Kateřina Tučková

Kateřina Tučková za román Vyhnání Gerty Schnirch (2009) získala cenu Magnesia Litera – Knižní klub Cena čtenářů a bola nominovaná na Cenu Josefa Škvoreckého, Magnesia Litera za prózu a Cenu Jiřího Ortena. Divadelnú adaptáciu uvádza od októbra 2014 brnenské HaDivadlo, všetky predstavenia sú doposiaľ vypredané. Režisér Marián Amsler získal za túto inscenáciu Cenu Divadelních novin 2015 v kategórii Činoherné divadlo. V roku 2012 vydala…

Rozhovor: Peter Bilý

Peter Bilý (*1978) je slovenský básnik, prozaik, prekladateľ a publicista. Niekoľko rokov žil a študoval v Taliansku. Od roku 2000 žil v Španielsku a nejaký čas aj na Malte. Doposiaľ vydal päť básnických zbierok, spomedzi ktorých je poslednou Nočné mesto (Slovenský spisovateľ, 2009) a z jeho próz je zatiaľ najnovšou štvrtý román Inzerát na život, ktorý som nechcel žiť (Slovart,…

Rozhovor: Ružena Šípková

Ružena Šípková sa narodila v Myjave, kde aj žije a tvorí. Bola pravidelne oceňovaná v mnohých literárnych súťažiach a svoje básne publikovala v literárnych časopisoch Dotyky, Slovenské pohľady a v rozličných zborníkoch. V roku 2007 vydala svoj básnický debut s názvom Popoluška. Nasledovali básnické zbierky Nemám nič proti realite a V pôvodnom znení s pilulkami. Čo ťa priviedlo k poézii? Kedy si začala tvoriť? Odmalička mi mama i stará…

Roman Beňo: Od povrchu až k jadru

Roman Beňo (*1977) pochádza z Trnavy. Študoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, pracuje v redakcii časopisu Historická revue. Je členom Trnavského literárneho klubu a bratislavského klubu BRAK. Publikoval vo viacerých časopisoch, zborníkoch, ako aj v rozhlase a na internete. Získal desiatky ocenení v rôznych literárnych súťažiach. Kedy si začal písať básne a čo ťa k tomu…

Rozhovor: Pře přesnosti

Rozhovor Luboše Vlacha s Jiřím Kačurem. –  –  – Jiří Kačur o sebe: „Narodil jsem se r. 1965 v Bruntále – z otcovy strany jsem Rusín – z matčiny snad Moravák – pradědeček přibyl do Kyjova z Polska – babička z otcovy strany porodila snad deset dětí. O sobě – budižkničemovi, jen toliko, nikdy jsem moc nepracoval,…

Igor Hochel: Svet poézie je pre mňa fascinujúci

Igor Hochel sa narodil 13. novembra 1953 v Bratislave, kde aj vyštudoval slovenský a bulharský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti pôsobí na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša slovenskú literatúru druhej polovice 20. storočia, súčasnú slovenskú literatúru, semiotiku literatúry a iné disciplíny. Je autorom niekoľkých básnických zbierok, napríklad Strom pred domom,…