Recenzia: Odklonené svety

Marta Franekova: Odklonené svety, ilustrácie Juraj Bocian. Dali, Košice 2015. Nie celkom debutová ale ešte stále dosť nová autorka zbierky osobnej a sociálnej lyriky Marta Franeková vydala štyridsať básní zrkadliacich citové vnímanie sveta, raz nepríjemne reálneho inokedy zľahka pozitívneho. Ten prvý nachádzame v prvej tretine zbierky, kde sa poetka sociálne angažuje všímaním si individuálnych osudov vidiečanov žijúcich…

Recenzia: Návrat do prítomnosti

Miroslav Búran: Návrat do prítomnosti. KICOM – Richard Lunter, Telgárt 2015. Miro Búran, ktorý vydal už tri vlastné zbierky poézie, sa tentokrát pustil do prózy. Po prečítaní jeho dielka som mala dojem, že prozaický šuplík, z ktorého si vytiahol nápad, sa akosi bije s jeho oveľa viac preplnenou básnickou zásuvkou. Snaha predstaviť rozpoltený svet schizofrenika a vyrozprávať ho jednoduchou…

Recenzia: Kruhy

Silvia Mátefy: Kruhy. Garmond, Nitra 2014. Úvodná dedikácia zbierky „venované vode“ mi okrajovo pripomenula Urbanovu poéziu, no jej obsah nemá nič spoločné ani formálne, ani myšlienkovo s jeho tvorbou. Jožo Urban je iná šálka polievky ako Silvia Mátefy. Mátefy je protipólom Urbanovej výrečnej slohy, v ktorej býva obsiahnutý celý život. Silvia Mátefy si naopak  vzala za svoje minimalistické…

Minirecenzia: Bleskové portréty 20. století

Paul Johnson: Bleskové portréty 20. století. Český preklad Petra Diestlerová. Leda, 2012. Zbierka miniatúrnych životopisov známych osobností z pera známeho historika Paula Johnsona obsahujúca 138 mikropostrehov a čŕt z osobných autorových stretnutí je zaujímavá tým, že v nej čitateľ nájde to, čo inde nie. Nie sú to profesionálne životopisy, ani literárne spracované curriculá. Nachádzame tu drobné postrehy, ktoré sa sústreďujú na…

Recenzia: Piliere zeme

Ken Follet: Piliere zeme. Slovenský preklad Mária Kočanová. Tatran, Bratislava 2011. Román preložený do slovenčiny obsahuje požehnaných 914 stránok a číta sa dosť dlho. Nielen pre svoj rozsah, ale i kvôli subjektívnemu dojmu, ktorý zapríčiňuje epická rozkošatená próza, v prvých dvoch tretinách aj zbytočne rozvláčna. No posledná tretina to vynahradzuje. Dej zrazu začne odsýpať, jeho tempo sa predčasne…

Recenzia: Pro parohatou zvěř

David Kořínek: Pro parohatou zvěř. Mervart, Praha 2014. Literárna prvotina Davida Kořínka Pro parohatou zvěř je rozdelená na dve časti. Prvá s názvom Dálkové spoje obsahuje kompozíciu voľných veršov z posledného roka. Väčšinu básní poznamenalo autorovo premiestňovanie sa medzi mestami, nakoľko študuje v Brne, no pochádza z Hradce Králové, kde momentálne i pracuje. Zvyšok by…

Recenzia: Potreba milovať

Miroslav Búran: Potreba milovať. DALi, Košice 2014. Básnik a muž, ktorý cíti vibrácie sveta pochmúrne, z pozície málo šťastného lovca dojmov píšuceho disociatívnym spôsobom voľné verše. Do svojej mentálnej siete lapá obrazy a vnemy, ktoré rozkladá na menšie elementy, aby z nich nakoniec sprostredkoval vlastný užší výber minulého zážitku už celkom prezlečeného do temnej palety. Smútok a strach tečú…

Recenzia: Ve snu ve snu snil jsem sen

Lawrence Ferlinghetti: Ve snu ve snu snil jsem sen. Český preklad Jan Zábrana, Luboš Snížek. Maťa, Praha 2013. Dielo – obsiahly výber z tvorby Lawrencea Ferlinghettiho je prehliadkou tvorby z obdobia 1955-2011, ktorá premyslene ponúka to najlepšie tak, aby sa témy neopakovali. Nepomýlim sa, ak poviem, že fanúšikovia bítnickej literatúry a špeciálne poézie si prídu…

Recenzia: Žítkovské bohyně

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně. Host, Brno 2012. Román začína úvodnou scénou, v ktorej sa sústreďuje všetka pochmúrnosť nasledujúceho deja a je zároveň aj kľúčovou zápletkou príbehu týkajúceho sa rodiny Surmenových. Sestra nachádza druhú sestru ležať v krvi a odvádza si jej osirelé deti, aby ich vychovala. Text románu je spletencom fikcie a kvázi-dokumentaristiky, rozprávania a spomienok netere „bohyne“ z Moravských Kopaníc Surmeny….

Minirecenzia: Otluky

Ondřej Hložek: Otluky. Zájezdí, 2013. Po debute Tížiny (2011, Dalibor Malina) prišiel Ondřej Hložek s ďalšou básnickou zbierkou, ktorá tento raz vyšla iba v elektronickej podobe. Otluky (2013, Zájezdí) je útla knižka obsahujúca trinásť básní, ktoré dopĺňajú fotografie od Adama Zupka a Oldřicha Kutra. Všetky fotografie sú v čiernobielom prevedení a atmosférou, ktorá z nich…

Minirecenzia: Láska je sliepka

Lucia Piussi: Láska je sliepka. Marenčin PT, Bratislava 2011. Po prečítaní knihy sa ma zmocnili rozpačité pocity a prvé, čo mi napadlo, že L. Piussi mala radšej zostať iba pri písaní textov (ktoré sú, mimochodom, skvelé) pre kapelu Živé kvety, v ktorej pôsobí ako speváčka. Na jednej strane sa mi zdalo, že je to typický…