Ilustrácie: Nuno Gomes

Nuno Gomes je 31-ročný umelec, ktorý sa pred rokom presťahoval do Londýna. Pochádza z Portugalska, kde štyri roky pracoval vo firme Ogilvy & Mathe ako umelecký riaditeľ. Ilustrátorom je odkedy si pamätá, pričom je samouk a napriek všetkým možných technológiám, ktoré sú k dispozícii, stále je nadšený zo starého pera, papiera a ručného kreslenia. Ako uvádza,…