Básne: Jan Slíva

Jan Slíva (*1996) je všestranne orientovaný diletant, prázdninový opravár kostolov a študent histórie na FF MU, potulujúci sa nonšalantne, občas … Viac