Básne: Igor Hochel

od rieky motýle odlietajú na juh iskriace púpavy roztrúsené popri trati akoby náhlivo povyskakovali z unikajúceho vlaku sa ešte dožadujú opelenia … Viac