Grafiky: Michal Fexa

Michal Fexa je ročník 1977, bez umeleckého vzdelania. Ako hovorí, vie obstojne pracovať rukami. S dedom a otcom sa podieľal na veľmi zaujímavých zákazkách. Bol napríklad pri rekonštrukcii Obecného domu, pomáhal s výrobou a osadil niekoľko bronzových pamätných dosiek a podobne, za čo je skutočne vďačný. Grafika, reliéf a kresba je pre neho nástroj sebavyjadrenia….