Spolupráca

Fotogaléria a kaviareň Trafačka

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Nitre

SAM – Slovak Art Magazine o umení a fotografii

Online magazín o kultúre La Cultura

Galerie W7 sídliaca v českom Olomouci

Brnenské nakladateľstvo Host

Brnenské HaDivadlo

Študentské divadlo DISK pôsobiace pri DAMU

Divadlo ALFA pôsobiace v Plzni

Portál o knihách a literatúre Vaše Literatura

Nezávislé ostravské rádio RadioCyp.cz 

Advertisements