Magazín iLeGaLiT

fotografia, výtvarné umenie, literatúra, divadlo…

O magazíne

Neziskový internetový magazín iLeGaLiT so zameraním na umenie a kultúru vznikol v roku 2011. Počas svojej existencie prešiel niekoľkými formálnymi i personálnymi zmenami. Spočiatku vychádzal vo formáte PDF dvakrát do roka (archív PDF nájdete nižšie), no od septembra 2013 prešiel na čisto webovú platformu s mesačnou periodicitou. V súčasnosti sú príspevky vydávané priebežne, pričom od marca 2016 je magazín archivovaný Národnou knižnicou Českej republiky.

Všetky autorské práva na jednotlivé diela a príspevky patria výhradne ich autorom. Žiaden príspevok neprechádza jazykovou korektúrou, pokiaľ o ňu autor vopred nepožiada. Názor redakcie a prevádzkovateľa magazínu sa nemusí zhodovať s názormi autorov uverejnených príspevkov. Právnu zodpovednosť za obsah uverejneného diela alebo príspevku nesie jeho autor v plnej miere. Žiadna časť tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať či inak využívať bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie.

PhDr. Lucia Bihuncová
zakladateľka a šéfredaktorka magazínu
email: ilegalit@my.com


Magazín si stiahnete kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza pod obrázkom.

Advertisements