Lucia Bizarretová: Dva kríže na krku

Lucia Bizarretová: Dva kríže na krku iLeGaLiT | internetový magazín Nitra | december 2015 PDF | počet strán: 65 2. vydanie (v iLeGaLiT-e 1. vydanie) Fotografia na obálke: Roman Zapadlo Grafická úprava: Lucia Bizarretová Elektronická reedícia zbierky bola doplnená o fotografie z krstu tlačenej verzie, ktorý sa konal 25/02/2013 v nitrianskej Fotogalérii Trafačka. Autorkou fotografií…

Antológia: Za hranicou ticha

Antológia: Za hranicou ticha iLeGaLiT | internetový magazín Nitra | marec 2015 PDF | počet strán: 36 1. vydanie Fotografia na obálke: Luděk Lukáč Grafická úprava: Lucia Bizarretová Editori: Lucia Bizarretová, Martin Chudík _ _ _ Fotografie: Matúš Plecho (str. 4, 27) Gréta Zubová (str. 6, 17) Ondřej Trhoň (str. 7, 23) Ladislav Káňa (str….

Mojmíra Némethová: Holičstvo spomienok

Mojmíra Némethová: Holičstvo spomienok iLeGaLiT | internetový magazín Nitra | jún 2014 PDF | počet strán: 40 1. vydanie Ilustrácie: Miroslava Vávrová Grafická úprava: Lucia Bizarretová _ _ _ Copyright: Text © Mojmíra Némethová Illustrations © Miroslava Vávrová Design & Layout © Lucia Bizarretová _ _ _ Vydal internetový magazín iLeGaLiT roku 2014 ako svoju…

Lucia Bizarretová: Izba s oceľovými roletami

Lucia Bizarretová: Izba s oceľovými roletami iLeGaLiT | internetový magazín Nitra | marec 2014 PDF | počet strán: 50 2. vydanie (v iLeGaLiT-e 1. vydanie) Fotografia na obálke: Oldřich Horák Fotografia autorky: Lucia Poláková Grafická úprava: Lucia Bizarretová _ _ _ Copyright: Text © Lucia Bizarretová Cover Photo © Oldřich Horák Author Photo © Lucia…