Paweł Gałka je 49-ročný amatérsky fotograf z južného Poľska. Fotografovaniu sa venuje niekoľko rokov a ako hovorí, veľa z jeho voľného času trávi cestovaním, fotením a následnou úpravou fotografií. V centre jeho záujmu je krajinárska fotografia. Najčastejšie fotografuje v Pieninskom národnom parku a na Južnej Morave, ktorú nedávno objavil. Vo fotografii ho fascinujú technické prípravy na realizáciu konkrétnej fotky, ako plánovanie miesta, výber ročného obdobia či dňa, od ktorého sa bude zachytený obraz odvíjať. Jeho fotografie môžete nájsť na internetových portáloch Flickr a 500px.

Advertisements