Fotografie: Lukáš Holásek


Lukáš Holásek má 23 rokov a pochádza z Prievidze. Ako uvádza, je vyštudovaný lesník, no pri súčasnej situácii, žiaľ, k svojmu odboru neinklinuje. Fotografovaniu sa venuje približne 8 rokov a napriek tomu, že sa začína venovať aj iným žánrom, jeho srdcovkou je stále fotografovanie voľne žijúcich zvierat. “To je žáner, ktorý mi je najbližší, baví ma, napĺňa ma a venujem mu väčšinu svojho voľného času. Milujem chvíle, keď sa mi podarí dostať sa do blízkosti divých zvierat a nerušene pozorovať ich život. Hľadáčik fotoaparátu a vzniknutá perspektíva je pre mňa spôsobom, ako sa esteticky vyžiť, rovnako ako štetec a plátno pre maliara,” hovorí mladý autor. Okrem zachytávania momentov zo života zvierat má pre neho fotografia aj ďalšiu hodnotu. “Keďže sa krajina okolo nás mení rapídnym tempom, je to spôsob, ktorým si dokážem uchovať spomienky na miesta, ktoré som mal rád. Tam, kde sa človek pred pár rokmi mohol prechádzať, dnes už často stoja domy či priemyselné závody. Tam, kde sa rieka od nepamäti kľukatila a meandrovala, je po zásahu človeka len kanál na vodu. Aj preto rád vyhľadávam miesta ďaleko od ľudí, kde je cítiť ich vplyv na krajinu čo najmenej,” vyjadril sa Lukáš. Ako ďalej dopĺňa, na druhej strane ho v poslednej dobe láka taktiež zachytenie života zvierat a ľudí v ich tesnej blízkosti či v prostredí, ktoré človek zmenil a tým poukazovať na vzniknutý kontrast oboch svetov.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.