Andrew Jackson je súčasný britský umelec, ktorý rozpráva prostredníctvom fotografií. Vyhral ocenenie “Autograph ABP 2018/Light Work International Photography Residency in Syracuse,New York”. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na africkú diaspóru, pamäť, rodinu, príbeh a urbanizmus. Andrew vyštudoval dokumentárny program MA, ktorý ukončil s vyznamenaním (Newport, Wales). Je spoluzakladateľom a v rokoch 2013 – 2018 riaditeľom “Some Cities CIC” – komunitne orientovanej participatívnej fotografickej spoločnosti. V tomto roku bol nominovaný na “Elliott Erwitt Fellowship”. V súčasnosti prednáša na Coventry University.

Web: andrewjackson.photography

Advertisements