Fotografie: Andrew Jackson


Andrew Jackson je súčasný britský umelec, ktorý rozpráva prostredníctvom fotografií. Vyhral ocenenie “Autograph ABP 2018/Light Work International Photography Residency in Syracuse,New York”. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na africkú diaspóru, pamäť, rodinu, príbeh a urbanizmus. Andrew vyštudoval dokumentárny program MA, ktorý ukončil s vyznamenaním (Newport, Wales). Je spoluzakladateľom a v rokoch 2013 – 2018 riaditeľom “Some Cities CIC” – komunitne orientovanej participatívnej fotografickej spoločnosti. V tomto roku bol nominovaný na “Elliott Erwitt Fellowship”. V súčasnosti prednáša na Coventry University.

Web: andrewjackson.photography

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.