Fotografie: Viktor Mácha


Viktor Mácha (*1984) pochádza z Prahy, kde tiež vyštudoval teológiu a religionistiku na Univerzite Karlovej. Od roku 2006 na svoje vlastné náklady cestuje po svete a dokumentuje závody ťažkého priemyslu, akými sú želežiarne, oceliarne, valcovne, kováčstva, zlievarne alebo koksovne. Jeho archív v súčasnej dobe tvorí niekoľko stoviek hút od amerického Stredozápadu po ázijskú časť Uralu. Súbežne už niekoľko rokov spolupracuje s Výskumným centrom priemyselného dedičstva pod FA ČVUT v Prahe a s Národným pamiatkovým ústavom v Ostrave. Jeho fotografie si za cieľ kladú jediné – objektívnu dokumentáciu krásy ťažkého priemyslu a nenávratne miznúcich technologických procesov spojených s výrobou a spracovaním kovov. Ako hovorí fotograf, je totiž možné, že naša generácia bude jednou z posledných, ktorá tento fascinujúci svet temne duniacich továrenských hál pocíti na vlastnej koži. “Lacná čínska oceľ, politicky motivovaná túžba po zelenších kontinentoch aj prevratné pokroky technológií výroby posledných rokov menia náš svet k nepoznaniu. Priemyselná revolúcia skončila a dinosaury v podobe majestátnych vysokých pecí a kovovo vŕzgajúcich ťažných veží sú pred vyhynutím. S postupným útlmom priemyslu nám pred očami mizne aj podstatná časť kultúry, ktorá spoluvytvárala celé 20. storočie,” uviedol autor k fotografiám.

Web: viktormacha.com
Facebook: viktormacha.industrial
Instagram: @viktormacha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.