Fotografie: Šimon Pikous


Šimon Pikous je vyučeným fotografom, živil sa ako predavač kníh, pracovný terapeut duševne chorých v organizácii Fokus MYklub a tajomník Jizersko-ještědského horského spolku. Momentálne je profesionálnym fotografom, absolvoval Inštitút tvorivej fotografie na Sliezskej univerzite v Opave. Na začiatku jeho fotografickej tvorby je patrný vzor otca Jana, fotografa presláveného predovšetkým montážami a zátišiami. V súčasnosti sa však jeho prejav prikláňa k iným témam a formám, zatiaľ čo jeho skoršie projekty Křížová cesta a Verše psané světlem vychádzajú zo snahy uchopiť prostredníctvom fotoaparátu duchovné otázky, najnovšia inštalácia Vyvolení a Vypadáš skvěle s hravosťou i cynizmom skôr reflektujú paradoxy súčasného života. Tak aj napríklad parodoval Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní v Liberci 2009 cykly Triumph des willnes (Triumf vůle) a Fest der schönheit (Festival krásy) alebo sa prechádza na hranici medzi životom a snom lynchovskom Slimáci nejsou, čím se zdají být. V jeho zatiaľ poslednom fotografickom cykle Die walkure môžeme nachádzať nové prvky vychádzajúce z obdobia romantizmu. V Severočeskom múzeu v Liberci (2015) vystavil úspešný cyklus Sechzehn äpfel aus dem gärtchen der tante frieda, ktorý sa zaoberal históriou a mytológiou Sudet. Priebežne sa pohráva s dekadenciou, čo on sám nazýva romantizmom na druhú. Dokladom je cyklus Kunstkomora a Vanitas. Samostatné fotografické výstavy mal napríklad v Galérii M v Milevsku, v Experimentálnom štúdiu v Liberci či libereckej Malej výstavnej sieni, pražskom PENklube, Ambrožovej galérii v Hradci Králové, Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky v Českom centre München. Spoločne s fotografickou skupinou 7,65 vystavoval i v Albin Plasek Museum a Progress Energy Art Gallery v USA. Zúčastnil sa na ďalších kolektívnych výstavách mimo iného v Brne, Bratislave, Olomouci a ďalších mestách. 

Uverejnené fotografie pochádzajú z cyklu Vanitas “…zátišia zobrazujú predmety symbolizujúce pominuteľnosti života, márnosť pozemských potešení, nevyhnutnosť smrti, nabáda diváka k premýšľaniu nad jeho smrteľnosťou a k tomu, aby sa kajal.” Art Lexicon

Tieto fotografie sú inšpiračnou exkurziou do manieristických zátiší novoveku. Kompozície sú zámerne prehustené, a na rozdiel od idyly jednoduchého zátišia, tu cítime isté varovanie. Manierizmus vždy jednu epochu či smer završoval a exaltoval všetko, čo tá či ona doba obsahovala. Zobrazoval mnohokrát až nehanebný prebytok a signalizoval zánik. Súčasne predznamenáva vznik niečoho nového. Podobne uvažuje i Šimon Pikous a prepožičiava si myslenie majstrov neskorej renesancie o hriešnej stránke bezbrehého prebytku. Pri niektorých fotografiách autor všetko ešte podtrhuje exkluzívnou adjustážou.

Web: portrety-pikous.cz / produkty-pikous.cz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.