Fotografie: Jiří Havrda


Jiří Havrda je architekt a fotograf na voľnej nohe žijúci v Prahe. Pri svojich cestách po Severnej Amerike, Afrike, Číne alebo Európe a tuzemsku fotografuje témy so sociálnym zameraním, život ľudí a rozdielne prostredia, v ktorých žijú. V poslednej dobe sú to opakovane fotografické záznamy fragmentov, často abstrahovaných, ktoré majú formu vizuálnych denníkov (projekt metropoLIVES) alebo stvárnenie spomienok (Forgotten landscapes, Untold memories). Jeho fotografie a reportáže publikovali napríklad periodiká Magazín Lidových novin, Lidé a země, Koktejl, Deník Referendum, FOTO a ďalšie. Spolupracuje s neziskovými organizáciami Člověk v tísni a Adra, pre ktoré fotografoval projekty podporujúce humanizmus a ľudské práva. Je spoluzakladateľom Skupiny [28], voľného združenia fotografov z Čiech, Moravy, Rakúska (www.28mm.cz).

Web: jirihavrda.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.