Jana Hunterová je fotografka na voľnej nohe a študentka PhD. programu na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej práci sa sústredí na dokumentárnu, reportážnu a street fotografiu. Taktiež sa venuje teórii fotografie, kurátorskej a lekotroskej činnosti a experimentálnemu filmu. Spolupracuje nielen s fotografmi, ale aj s ďalšími vizuálnymi tvorcami, hudobníkmi a spisovateľmi v Česku aj v zahraničí. Jana získala niekoľko ocenení a jej tvorba má zatsúpenie v niekoľkých umeleckých zbierkach. Jej fotografie boli prezentované na mnohých individuálnych i skupinových výstavách, na festivaloch v Česku, Belgicku, Egypte, Fínsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Macedónsku, na Palestínskom teritóriu v Gaze, v Poľsku, Rakúsku, Singapure, na Slovensku, v Španielsku, Turecku a USA. Je členkou medzinárodného umeleckého združenia Urban Dialogues. Žije a pracuje v Prahe.

Web: janahunterova.com

Advertisements