Básne: Dagmar Plamperová

/Motto/
K životu přijdeš, ke smrti docházíš


//
Sázím jahodníky
jako protest proti
dočasnosti

Dokud mě slunce
nezažehne bude mě
šálit vůně příštích


//
Přenášela přes práh smrt
každou sobotu si od ní
vysloužila pochvalu
den navíc

Jednoho dne ji
pod krupobitím kaštanů
neunesla


Kaštan
Ve svátečním odpoledni
smrt přichází zvlášť
pro toreadory
i býky tanečnice klapou
kastanětami
v odlišných
výškách a život
k zemi padá
jedlý


//
Chceš něco v obchodě?
Deset deka štěstí

Vcelku, nebo nakrájet?
Úplné
To stačí


//
Požehnán buď každý den
kdy se z polí sklízí
přízeň
a vzdálenost mezi
námi je nepatrná


//
Co to máš na sobě?
Sebe. Nic jiného
mě nenapadlo si
vzít


Výlet
Kdo potřebuje
mnoho, míjí ho
mnohé

Stačil mi kopec
kamení vyražené
do cest

tvá přitažlivost
která udržela
tu moji


Dagmar Plamperová (*1982) píše, maľuje, spieva, číta si. Študovala bohemistiku a rusistiku na FF UK v Prahe. Štyri roky žila vo Walese, kde napísala niekoľko básnických čŕt. Často behala. Pred dvomi rokmi dobehla do Prahy. V súčasnej dobe pracuje v knižnici, jazdí na bicykli aj kolobežke. Básnické príbehy publikovala v časopisoch Host, Protimluv, Souvislosti a na serveroch dobraadresa.cz, totem.cz či nedelnichvilkapoezie.cz. Na svojej stránke tatatranka.wordpress.com tiež, no ako uvádza samotná autorka, len dosť nepravidelne a momentálne lajdácky. Čoskoro by jej prvotiny mali vyjsť v časopise H_aluze a nakladateľstve Protimluv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.