Ilustrácie: Garry Williams

on

Garry Williams tvorí pod pseudonymom Yazgar, je austrálsky umelec, samouk. Popri venovaní sa digitálnemu spracovaniu obrazu, sa na začiatku roka 2016 rozhodol pre umenie a kreativitu všetkých foriem, čím sa snaží nájsť svoj vlastný umelecký štýl. V júli 2016 zahájil “denné čmáranice”, ktoré publikuje na niekoľkých sociálnych platformách a webových stránkach každý deň. Išlo o prvý krok v tom, čo opisuje ako “bytie je iba začiatok nádherného dobrodružstva”. Toto “dobrodružstvo” už vyprodukovalo práce mnohých štýlov a médií, vrátane akvarelu a akrylu, portrétov kreslených ceruzkou, skíc, karikatúr, digitálnych obrazov či ilustrácií. V súčastnosti ilustruje Roundhead – krátke príbehy, pracuje na svojej prvej kolekcii s názvom Within the Dark, ktorú maľuje akrylom a tiež na autoportrétoch pre výstavu v Limmer Galleries nazvanú Show Heads, ktorá bude v októbri 2016. Jeho “denné čmáranice” a odkazy na všetko, čo vytvoril, nájdete tu: yazgar.wordpress.com. Žije v Tasmánii.

Advertisements

One Comment Add yours

 1. yazgar says:

  Reblogged this on yazgar and commented:
  Featured in ILeGaLiT online!
  Very luck and humbled to be have some of my work and short bio be featured in iLeGaLiT magazine online today. Special thanks to Lucia for reaching out, thank you so much.
  For all those who don’t have google translate and don’t speak Slovak, I have added an English translation below.

  Garry Williams, creating under the name “Yazgar”, is an emerging self taught Australian artist based in Tasmania. Finding his previous work with digital image manipulation unfulfilling creatively, he made the decision at the start of 2016 to embrace art and creativity of all forms in an effort to find his own artistic style and voice. In July 2016 he launched the Daily Doodles which he releases across several social media platforms and website everyday. This was the first step in what he describes as “being merely the beginning of a wonderful adventure”. This “adventure” has already produced work spanning many styles and mediums including watercolor and acrylic, pencil portraits, sketches, caricature, digital painting, character design and illustration.
  He is currently illustrating on “the Roundhead” short story series, working on his first series in acrylics based on his “Within the Dark” collection, and also a self portrait for consideration in the Limner Galleries “Show of Heads” exhibit in Oct 2016. His Daily Doodles and links to everything he creates can be found at https://yazgar.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s