Obrazy: Zuzana Kieferová


Zuzana Kieferová (*1984, Praha) študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora J. Sopka a I. Korpaczewského. Stáže absolvovala v holandskom Den Haagu na Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten a tiež v Prahe na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v ateliéri Kurta Gebauera. Po štúdiách sa začala zaoberať témou obrazov, cyklom NA TĚSNO, ktoré maliarsky zpracováva vrstvy ľudského nevedomia. Zobrazuje emocionálne prežitky maliarskym jazykom, portrétom, telesnou abstrakciou či prechodmi medzi nimi. Telesná abstrakcia má navodzovať surové nespracované stavy vedomia, kde chýba akýkoľvek objekt. Je vyjadrením prežitku, nie tela. NA TĚSNO sa vždy vzťahuje priamo k človeku a skúma ho zvnútra. Je to cyklus, kde pre „racionálne“ nezostal priestor. Snaží sa popísať našu prvotnú skúsenosť bez pojmov, názvov, selekcie a kategorizácie. Obrazy boli prezentované napríklad na festivale súčasného umenia Tutti Frutti v Bratislave (2014). Autorka cyklus naďalej rozvíja, pričom sa súčasne zaoberá aj inými témami. Priesečníkom jej tvorby zostáva portrét a záujem o človeka.

Web: kieferova.cz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s