Fotografie: Ondřej Janů


Ondřej Janů (*1981) je mladý fotograf, ktorý nikdy neštudoval umeleckú školu a napriek tomu si našiel vlastný štýl práce pri spracovávaní obrazu mokrým kolodiovým procesom, ktorý neustále rozvíja. Fotografie snímané veľkoformátovou kamerou na materiály ako sklo alebo plech mení v koláže a grafiky. Inšpiráciu hľadá najmä v myšlienkach rôznych umeleckých smerov a zakladá si na tom, že každý jeho obraz, hoci ide len o kópiu pôvodného snímku, je v konečnej fáze originálnym dielom. Baví ho hľadanie hraníc, ktoré môže posúvať ďalej s každou ďalšou skúsenosťou. Janů kladie dôraz na potlačenie priameho zobrazovania a rozklad pôvodného motívu so snahou o únik k abstrakcii a z 2D formátu, ktorý je pre fotografiu typický. Pri práci s plechom mení finálnu podobu diela každou ryhou, škrabancom či strihaním. V prípade skla sa podoba mení podfarbovaním s využitím vlastností pozitív x negatív. Častá je tiež kombinácia oboch materiálov. V jeho práci sa dá rozpoznať inšpirácia kubizmom, expresionizmom, fauvizmom. Mokrý proces zahŕňa prácu s tekutinou, a teda možnosť vytvárania obrazu technikou drippingu. Finálne diela pôsobia ako jednotlivé solitéry, sú však ucelené do súborov vďaka variabilite spracovania, ich vzájomného dopĺňania sa, kombinovania. V poslednej dobe je to predovšetkým motto: „I hate your portrait on my wall“, ktoré núti autora zaoberať sa hľadaním nových možností prezentácie a vytváraním pozadí, ktoré získavajú celkovú dominantnosť nad fotografiou.

Blog: ondrejjanu.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s