Fotografie: Ondrej Medveď


Ondrej Medveď fotografuje od čias základnej školy, ale až okolo roku 2011 sa začal vážnejšie zamýšľať nad skutočnosťou, prečo jeho dovtedajšie obrázky oslovovali zväčša len jeho samého. Fotografovanie je pre neho prostriedkom, nie cieľom. Pomocou fotiek objavuje a vyjadruje krásy okolitého sveta alebo i príbehy, ktorých je svedkom či priamym účastníkom. Nemá striktne vyhranenú oblasť, ktorej by sa venoval. “Jednotlivé fotografické žánre považujem za rôzne kapitoly pestrej knihy života. Je pre mňa výzvou tieto zachytiť a prezentovať tak, aby ostali v pamäti pozorovateľa,” hovorí autor.

Web: ondrejmedved.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s