Matúš Zajac (*1971) vydal dve autorské knihy Podoby viery (2011) a Mimo / Out (2014). Spolupracuje s vydavateľstvami na knižných publikáciách a pracuje v časopise .týždeň od jeho vzniku. Vyučuje fotografiu na Filozofickej fakulte UK na Katedre žurnalistiky a vedie workshopy dokumentárnej fotografie. Autorove fotografie boli ocenené na viacerých fotografických súťažiach a boli súčasťou vyše 100 výstav doma aj v zahraničí. Žije v Bratislave.

Web: zajacphoto.com
Video: Matúš Zajac / Out


Subkultúry v expresivite

Fotografie Matúša Zajaca sa opierajú o dlhodobé projekty. Len tak sa dá dostať do vnútra danej spoločnosti. Fotografovať subkultúry, znamená fotografovať ľudí na okraji spoločnosti – práve oni sú však obnaženou tvárou sveta. Už od deväťdesiatych rokov sa učil od najlepších. Pri Tiborovi Huszárovi si uvedomil zákonitosti dokumentárnej fotografie a neskôr na štúdiách v Prahe na FAMU ho viedli ikony dokumentárnej fotografie Jindřich Štreit, Pavel Dias, Ján Šmok a Viktor Kolář. Štúdia ukončil na VŠVU v ateliéri Ľuba Stacha, kde sa venoval svojim dokumentárnym projektom. Sociálny dokument znamenal v tom čase pre Zajaca dynamický výraz psychického stavu človeka, udržiavajúceho svoje kultúrne zvyky v atmosfére prostredia. Dnes pre autora ostáva pri fotografovaní subkultúr základom humanistické posolstvo sociálneho dokumentu, ale zmenil sa spôsob vyjadrovania cez obraz. Jeho súčasné vnímanie je na rozdiel od klasického sociálneho dokumentu expresívne. V subkultúrnom svete Bratislavy a blízkeho okolia sa autor dostal pod povrch vecí, do vnútra človeka, do jeho znepokojení a úzkostí. Základnou ľudskou expresiou v ňom býva až desivosť.

Advertisements