Výtvarné práce: Tomáš Sejkora


Tomáš Sejkora sa kresleniu a umeleckej činnosti začal venovať počas štúdia na strednej škole, ale záujem o výtvarné umenie mal už od detstva. Niekoľko rokov chodil do ľudovej školy umenia. Surrealizmus si vybral pre jeho možnosť symbolicky reagovať na súčasné sociálne, environmentálne a vedecké dianie v ľudskej spoločnosti a pre jeho iluzívny spôsob vyjadrenia. Obrazy sú pre neho otvorenými dverami do vesmíru a jeho cieľom je odkryť pozoruhodný svet, ktorý sa skrýva za nami. Všetko, čo sa javí ako nereálne, je odrazom sveta skrytého v tajomstvách abstrakcie. Svet dáva zmysel až vo chvíli, keď sa v duševnom procese dostaneme za horizont toho, čo sme pomenovali realitou. Hľadaním významu vecí okolo nás sa autor necháva unášať myšlienkami a voľnými asociáciami jeho obrazotvornosti, aby dosiahol vyjadrenie presahujúce bežnú skutočnosť, a tým k rovnakej hre primäl i diváka. Zmysluplná odpoveď sa nachádza v každom z výjavov a je len na pozorovateľovi, aby si ju našiel sám podobným spôsobom, akým je vo svojom živote v menšej či väčšej miere ovplyvnený možnosťami filozofie.

Výstavy:

2011 – Galerie U přívozu, Hradec Králové
2011 – Soukromý hudební klub čp. 4, Hradec Králové
2011 – Zámek Kuks
2012 – Městské muzeum a galerie Skuteč
2012 – Soutěž malířů v DOXu, Praha
2013 – Galerie Labyrint, Hradec Králové
2013 – Unijazz, Praha
2013 – AC klub, Hradec Králové
2014 – Filharmonie Hradec Králové
2011 až 2014 – účasť na Nábřeží malířů (Ostrava, Hradec Králové)
2012 až 2014 – benefícia pre NZDM Klídek

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s