Lucia Bizarretová: Dva kríže na krku

Lucia Bizarretová: Dva kríže na krku

Lucia Bizarretová: Dva kríže na krku

iLeGaLiT | internetový magazín
Nitra | december 2015
PDF | počet strán: 65
2. vydanie (v iLeGaLiT-e 1. vydanie)
Fotografia na obálke: Roman Zapadlo
Grafická úprava: Lucia Bizarretová


Elektronická reedícia zbierky bola doplnená o fotografie z krstu tlačenej verzie, ktorý sa konal 25/02/2013 v nitrianskej Fotogalérii Trafačka. Autorkou fotografií je Lucia Poláková.


Copyright:
Text © Lucia Bizarretová
Cover Photo © Roman Zapadlo
Photos © Lucia Poláková
Design & Layout © Lucia Bizarretová


Vydal internetový magazín iLeGaLiT roku 2015 ako svoju 4. publikáciu.


Aktualizované: 15/07/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s