Básne: Stana Novotová

stana-novotova-28-oktober

stana-novotova-dnes-ja

stana-novotova-jedno

stana-novotova-optional

stana-novotova-self

stana-novotova-so-fu-king-special


Stana Novotová (*1986) vyštudovala anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Jej texty boli publikované v časopisoch Let, Liter, v literárnej prílohe Slovenských národných novín Orol tatranský či v zborníkoch literárnych súťaží Literárny salón Trnava a Krídla Ivana Laučíka. Svoju literárnu tvorbu doplnenú fotografiami publikuje na internete. V súčasnosti sa venuje výučbe anglického jazyka v Bratislave aj v Trnave, kde zároveň žije.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s