Foto výber na tento mesiac (18)


Lucia Bihuncová (*1989) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pracovala ako redaktorka spravodajstva a publicistiky v regionálnej televízii a neskôr v lokálnom internetovom denníku ako redaktorka a fotografka. Momentálne je na voľnej nohe a venuje sa fotografovaniu. Žije v Nitre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s