Básne: Jaroslav Kovanda

Ve tmě a za sklem
Dnes ráno jsem procházel
riminskou tržnicí
sépie ležely na pultech
jak přibližní básníci
řezníci s úsměvem od loje
kladli mně na srdce obojek
havelok z prasete sedmerým masem plněný
i bezmasou žvýkačku
všechno tam dávali
miláčku
všechno musíš okusit
až se uzdravíš
i do bílé obrazárny na via Gambalunga zajdem
na zdech a pod sklem
tam visí andělským knírkem malované řízy
krajíce krajin v tom ondulovaném ovzduší
i výkřiky dosud nezrozených Venuší
možná tam najdem
ve tmě a za sklem

(Rimini, 1975)

+++

come
la
spina
dorsale
dell‘
ARNO
čtyřka
bez
kormidelníka
jako
zip
zde
hladinu
řeky
spíná
ráno

(Florencie, 1993)

Ve stínu betonového monstra
stálo několik polonahých mladíků
kteří vlasci masírovali vodu
nikdy bych nevěřil
jak rychle jsou vosy schopny
vyžrat mrtvé rybce břicho
zachytil jsem do náruče noviny
letící kolem
usedl do stínu pod opuštěný beton
a pozoroval mladíky
jak vlasci masírují vodu
v novinách psali
že mezi nejužívanějšími deseti slovy na internetu
umístilo se na první příčce slovo sex
a na desáté práce
šel jsem od toho betonového zbytku
po pláži snad hodinu
a z té únavné cesty v písku
pamatuju si už jen suchý pohlavek
který od vychovatele chytila
asi dvacetiletá mongoloidní dívka
za to že jí do moře uplaval kyblík

(Santa Maria del Cedro, 13. září 2000)

+++

Kdybych si měl vybrat
kde by se dalo v dalším životě (zas ale mezi slabikami) žít
pak poprvé a naposledy
zde:
Mezi ubrusy voní borovice
jako když jezdívals na prázdniny z Bzence na Hodonín
Tady už jedeme přes dvě hodiny
v té modři lidské jen díky kapce moči
v tom moři coelinově
a stále jen hordy borovic
a prádlo jak stíny na plicích…
a „Dohoním“ pořád nikde

(východní Polsko, květen 2009)

U Volhy

V muzeu samovarů nás pozvali do byfé
a zapálili třísky pod nejtlustším
„Ivanem Ivanovičem“

Popili jsme čaj a zakousli
a pak šli k pomníku Afanasije Nikitina
jenž vykonal první přátelskou návštěvu do Indie
ovšemže v převleku za muslima

U toho bronzu nevěsta s nohou v sádře se fotila
komáři dotovaní Volhou
pod stanem pili jsme pivo Afanasij
desítku docela dobrou

přikusovali jsme k ní sušené oukleje
slunce fládrovalo stan
Volha kolem vlekla pomeje
Seina v rohu kdosi zasténal

(Tver, květen 2009)

Maltézský punč (úryvek)

Moře omývá cvibach Malty
poprchá
na cyklostezkách sem tam žaludovec
sklípkani
sem tam joggující dívky
putovní náruče
vlasy v zádech
joggujících dívek mizejících v dálce
– stěrače

Na tom reliéfu až pod oblohou
myslel jsem že sedmero očí plačících po ránu
průvodce Mario vyvedl mě z omylu:
Jste na Maltě:
sedmero Ježíšových ran
z nichž jako by vytékal omastek

Cestou na Gozo
Zatímco průvodce Mario – bývalý učitel – za jízdy
převyprávěl přemlaskal a překrkal
setkání Řeků s Polyfémem v jeskyni
to zasyčení
to střetnutí rozžhavené a zašpičatělé klády
(kvůli zachování tepla uschované předtím v hnoji plavci)
a jediného sklivce
obstaraly už
dveře autobusu jimiž se vystupovalo
co možná nejrychleji
aby se stihlo aspoň nějaké to selfie

Il Buco
Sedím v Il Buco v překladu Díra
dojídám ten papuč
hovězími prsty
Eliášův oheň stoupá skleněnou cévou ke stropu
Z azbestu
Kapky jak fazole tlučou mi na sklo
tady je už předjaří
zatímco u nás vyje Vlčnov
a v novinách nasráno až po kolík…


Jaroslav Kovanda, autor foto: Lenka Fojtíková, zdroj foto: naszlin.cz

Jaroslav Kovanda (*1941) doposiaľ vydal 17 kníh, prevažne poézie. Za román Gumový betlém bol v roku 2011 nominovaný na Cenu Josefa Škvoreckého, v roku 2014 získal Cenu mesta Zlín, jeho verše boli preložené do ruštiny, angličtiny, poľštiny a francúzštiny, súbor 19 poviedok Nejaký Jura Vičík vyšiel aj v Moskve. V rokoch 1997-2006 redigoval a vydával časopis pre súčasnú poéziu Psí víno, v súčasnosti sa redakčne podieľa na činnosti internetového zborníka Herberk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s