Recenzia: Návrat do prítomnosti

miroslav_buran_-_navrat_do_pritomnostiMiroslav Búran: Návrat do prítomnosti. KICOM – Richard Lunter, Telgárt 2015.

Miro Búran, ktorý vydal už tri vlastné zbierky poézie, sa tentokrát pustil do prózy. Po prečítaní jeho dielka som mala dojem, že prozaický šuplík, z ktorého si vytiahol nápad, sa akosi bije s jeho oveľa viac preplnenou básnickou zásuvkou. Snaha predstaviť rozpoltený svet schizofrenika a vyrozprávať ho jednoduchou slovenčinou je v príkrom rozpore s básnickým črievkom, ktoré autor nepochybne vlastní, hoci je občas atakovaná náhlou zmenou štýlu s výrazne básnickými vyjadreniami.

Príbeh chorého mladého muža, u ktorého sa choroba vyvinula nevedno za akých okolností, nenápadne sa plazila až nakoniec v jeho mysli roztočila morálnu apokalypsu, je v románe oddelený od reality len veľmi nepatrne, niektorými príznakmi v opise chorého Juraja, ktoré však rozozná len ten čitateľ, ktorý sa vyzná v danej chorobe.

Schizofrenik si vie veľmi dôsledne zdôvodňovať svoje chorobou narušené vnemy a z toho zrejme autor vyťažil náplň pre časť príbehu, v ktorom chorý Juraj splieta svoje chimérické predstavy. Táto časť tvorí aj väčšinu príbehu, ktorý má prekvapivé rozuzlenie. V predstavách chorého sa ocitá kriminálny príbeh s viacerými líniami vyšetrovania, vrátane policajného tímu a viacerých podozrivých, pomedzi ktoré vpletá svoje vzťahy k ženám.

Krátky román je napísaný zrozumiteľnou slovenčinou, možno až príliš minimalistickou, s ojedinelými krátkymi ohňostrojmi básnickej reči. Ten, kto pozná diagnózu a priebeh choroby, ktorou trpí Juraj, vie prečítať text s väčším porozumením a zaujatím než ten, kto o schizofrénii počul len v bežnom medziľudskom kontakte.

Autor sa pokúsil zobraziť priebeh choroby hlavne pomocou deja a nie suchopárnych opisov, či v dialógoch.

Rozdiel medzi chimérami schizofrenika a reálnym praktickým životom bez veľkých výkyvov vychádza však oveľa farebnejší a živší ako štylisticky skromné opisy bežných rodinných výjavov štandardnej slovenskej rodiny.

Osobne by som však videla autora radšej v inom štýle a možno aj žánri…

Ľudmila Balážová-Marešová

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.