Básne: Ján Tazberík

Čo ďalej

Hovoríš, čo bolo a čo bude. A je to aj o mne.
Ten strach.
Ale pokiaľ máš chuť predstaviť si smrť, bude
to ako predstava prázdnej izby:
Vchádzam dovnútra, hovorím o tebe,
Usadzujem sa v tvojej hlave ticho, nebadane
Ako prach.

Oneskorená láska

1
Hovoríš, že veci na stole sú ako sťahovavé vtáky.
V húštine očí rovnako sivé, ostré ihlice.

2
A rovnako rýchlo
usiluješ sa k nim pridať čosi navyše,
nejaké meno, slabiku.
A tvoja ruka zložená na obruse
ako krídlo stále čaká
na odlet.

       * * *

Usadzuješ sa medzi písmenami na dne slov,
       Tmavneš.
Odtiaľ sa nevraciaš. Stretnutia sú traumatické,
       hláskované
a sémanticky zbytočné. Vypadávam z role.
Ani ty už nepočuješ, kto spod javiska neba
       Našepkáva,
zastupuje osud.

* * *

Neviem.
Tak som sa prebúdzal?
A pil som v sne sladko z okrajov chodníka
a možno som pil aj ďalej v cukre
iného tela…
Alebo inak? Počkajte, pred ôsmou ráno dokázal by som aj zabiť.
Alebo ešte inak?
To isté slovo, výdych, dva tri údery srdca, smrť alebo
prach – hrmoce vo mne ako v hrobe…?
Ako sa v tom vyznať?!

* * *

Ruka by mohla odletieť ako vtáčie krídlo,
ale nedarí sa jej, aby sa veci vysypali z končekov prstov,
odpojili sa,
stratili meno.
Ťažko uveriť, že existuje taká ruka.
Ťažko uveriť, že existuje nejaká iná ruka.
Ale občas jestvuje.
Narábam s ňou so zvláštnou trpezlivosťou,
hoci vzduch je z tŕnia;
(a ruka pod kožou oťažieva
ako poranené krídlo; potom záchvev, ty; čosi ako smrť, šklbnutie.)

_ _ _

Ján Tazberík, autor foto: Martin Prebudila, zdroj foto: hlusikova.sk

Ján Tazberík (*1950) v rokoch 1965 –1968 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Rimavskej Sobote, v rokoch 1971 – 1976 filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr pracoval v rôznych vedeckých, pedagogických a manažérskych funkciách a pozíciách (Výskumný ústav kultúry v Bratislave, Literárnovedný ústav SAV, Filozofická fakulta UK). V rokoch 1998 – 2012 bol generálnym riaditeľom Národného osvetového centra. Od roku 2013 je tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov. Debutoval básnickou zbierkou Pramene svetla (1977), ďalej vydal zbierky Rozpätie jasu (1983), Interpunkcia svetla (1990), Spod hladiny kameňa (2012). Vlani vydal básnickú zbierku Spodný bod svetla.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s