Antológia: Za hranicou ticha

Antológia: Za hranicou ticha

Antológia: Za hranicou ticha

iLeGaLiT | internetový magazín
Nitra | marec 2015
PDF | počet strán: 36
1. vydanie
Fotografia na obálke: Luděk Lukáč
Grafická úprava: Lucia Bizarretová
Editori: Lucia Bizarretová, Martin Chudík

_ _ _

Fotografie:

Matúš Plecho (str. 4, 27)
Gréta Zubová (str. 6, 17)
Ondřej Trhoň (str. 7, 23)
Ladislav Káňa (str. 8, 16)
Evla Vlašičová (str. 13, 24)
Alex Kiss (str. 25, 26)

_ _ _

Všetky autorské práva na jednotlivé básne a fotografie patria výhradne ich autorom.
Autorské právo k dizajnu a koncepcii antológie náleží internetovému magazínu iLeGaLiT.

_ _ _

Vydal internetový magazín iLeGaLiT roku 2015 ako svoju 3. publikáciu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s