Básne: Marie Dolistová

AMBON 2002

Pod hladinou harmonie temné, hrozivé tóny
když z Boží míry vyseknuta lidská
k nelidskosti islam ataku
Plameny nenávisti požírají dospělé i děti
Zčernalá tělíčka v plátnech
tělíčka s vyhřezlými vnitřnostmi po výbuších
Hromady mladých těl křesťanů kamsi odvážených
Jen prapory vztyčených hlavní zbraní vyhlazujících
četné pobřežní osady vyznavačů-mučedníků Ježíše
hlasatele Lásky
Zdi křičí hanlivými islámskými nápisy
Urážen Ježíš, ne Mohamed

Schovat se do písně zvonů
za stvoly trav a trsy keřů
zahalit do větru zahalit mračny
zadržet se stromů věcí tak prostých u cesty
které dýchají a jsou
ale tak jiné pro toho
kdo stojí na okraji žití
zkázy a smrti

Dýchají a jsou
není ale klidu zdánlivého
není nic jak se jeví
s tlamou zla v patách
se zuby plnými jedu
Had stále připraven uštknout
kmitající jazyk
rozstřikující se jed
Nero stále brousí ostří
a cirk chce své hry

KAŽDOROČNÍ POUŤ LUŽICKÝCH SRBŮ DO BOHOSUDOVA

Kroky potomků těch z obrazu,
nástěnné fresky ambitu.
Kroky cesty trvající sedm století,
pláněmi náhorních rovin,
dubovými prastarými háji,
svahy horských lesů.
Modlitba mnoha hlasů
prochvívá klenbu baziliky,
proráží oblaka.
Jak tažní ptáci k jihu,
s instinktem pro horizont Boží.

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ

Uchopila jsi kliku pootevřených dveří milosti
a vstoupila
Ve změti hlasů královského dvora
zaslechla Hlas jediný
Místo vůně voňavek a pomád jsi zvolila vůni
oltářů a pach špitálů
Místo ryku a halasu hlučných zábav
kontemplativní ticho věčnosti
Ne císaře muže, svatební šat a střevíce
nýbrž svá chodidla jsi vložila do Ježíšových stop
svou dlaň do Jeho dlaně

_ _ _

Marie Dolistová (*1951, Praha) je česká poetka. Poézii sa venuje od roku 1985, vydala zbierky básní V síti rybáře (1994), S příchutí země (2000), Zarostlé stezky (2002), Paní Zdislava z Lemberka (2009) a Na hraně stínu (2011). Je členkou literárneho klubu PEGAS v Mělníku a Severočeského klubu spisovateľov v Ústí nad Labem. Žije v severočeských Tepliciach.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s