Minirecenzia: Bleskové portréty 20. století

Paul Johnson: Bleskové portréty 20. století. Český preklad Petra Diestlerová. Leda, 2012.

Zbierka miniatúrnych životopisov známych osobností z pera známeho historika Paula Johnsona obsahujúca 138 mikropostrehov a čŕt z osobných autorových stretnutí je zaujímavá tým, že v nej čitateľ nájde to, čo inde nie. Nie sú to profesionálne životopisy, ani literárne spracované curriculá. Nachádzame tu drobné postrehy, ktoré sa sústreďujú na určité príhody či charakterové črty, na historické alebo spoločenské udalosti.
Subjektami týchto mikropostrehov sú spoločensky zaujímaví jedinci, skutoční umelci alebo len efemérni jedinci, politici najvyššieho rangu či baletky.
Okrem drobností tu však možno natrafiť na obsiahlejšie rozprávanie o politických osobnostiach, z ktorých sa tiež dozvedáme nové zaujímavé detaily obvykle nezmieňované v oficiálnej biografickej literatúre.
Podkutý historik má aj podrezaný jazyk a ak sa mu niekto nezapáčil, vo svojich posudkoch ho nešetrí. Vie skvelo vystihnúť výrazné povahové črty a neodhadzuje sa ani od klebiet. V jeho zbierke môžeme nájsť ostré odsúdenie Pabla Picassa, pochvalu na vtip Camilly Parker Bowlesovej alebo láskyplný opis jeho dobrého priateľa Kingsleyho Amisa. Johnson vynáša prekvapujúce charakteristiky, často veľmi odlišné od oficiálnych názorov na danú osobnosť. Zvlášť bystro a vtipne si zgustne na najznámejších britských politikoch, ktorí určovali dejiny Spojeného kráľovstva.
Zbierka bleskových portrétov je zábavnou ukážkou toho, ako sa vie historik pohrať s faktami a fundovane komentovať historické osobnosti a deje a ako toto vie využiť vo svojom rozprávaní, aby nielen poučil ale aj zabavil. Môžem len vrelo odporúčať ako poučné a zábavné skrátenie večernej zimnej nudy.

Ľudmila Balážová-Marešová

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s