Recenzia: Potreba milovať

Miroslav Búran: Potreba milovaťMiroslav Búran: Potreba milovať. DALi, Košice 2014.

Básnik a muž, ktorý cíti vibrácie sveta pochmúrne, z pozície málo šťastného lovca dojmov píšuceho disociatívnym spôsobom voľné verše. Do svojej mentálnej siete lapá obrazy a vnemy, ktoré rozkladá na menšie elementy, aby z nich nakoniec sprostredkoval vlastný užší výber minulého zážitku už celkom prezlečeného do temnej palety. Smútok a strach tečú z útlych básní v časti „Odchody“ až do časti „Deň v Malom Ríme“, kde sa transformujú do racionálnejšieho rámca, no nechýbajú v ňom pavučiny pohľadov, havrany či dotyk na diaľku.

Formálny tvar je minimalistický a je vlastný celej zbierke. Stručné ale presne mierené slová zdieľajú atmosféru miest a vzťahov, ktorá z toho vychádza zas a stále málo optimistická. Potreba lásky sa netriafa do cieľa, nerealizuje sa. Napokon, v časti „Neviem“ možno nájsť jednoznačne pozitívny závan života v básni „Opretí“:

ležíš opretá o moje prsia
a ja sa sťažujem
že nevládzem s dychom

ležím opretý o tvoje prsia
a ty sa sťažuješ
že nevládzem s dychom

ležíme opretí prsiami o prsia
a už sa viac nevládzeme
sťažovať

Dom, tátoš, kakao, búrka, slová, ktoré evokujú pocity domova, zunia príjemne ako bezpečné detstvo v dedinskom dome. Pozitívne vlnenie, ktoré vydávajú, je umocnené vytríbenou básnickou formou naznačujúcou, že tu vypovedá profesionálny hotový básnik, ktorý prešiel etapou tvorby vlastného štýlu, má už nielen vypísané pero, ale aj veľmi presne vie, čo chce svetu povedať.

dom
zo strechy ma vítajú krídla
prejdem
jemným dotykom pohladím lavičku

pod nohami sa motajú štence
cítim vôňu varenej kukurice
som hladný

zajace v klietkach
si pochutnávajú na listoch
je mi fajn

v detských topánkach

Rozvíja sa nám tu veľká mapa sveta mužských citov, taká odlišná od emócií poetiek – žien, možno oveľa pochmúrnejšia vidina jestvovania, strohejšia a vysušenejšia. Miro Búran nám odkryl u mužov tak často skrývaný vnútorný svet a použil na to svoj poetický kumšt, ktorý vhodne ladí s interpretovanou témou. Želám jeho zbierke veľa pozorných uší a sŕdc.

Ľudmila Balážová-Marešová

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s