Jan Škop (*1990) je mladý umelec, ktorý tvorí výtvarné a inscenované fotografie (fine art). Väčšinou sa fotografiou snaží zachytiť emócie medziľudských vzťahov, sexuality, depresie a celkovo nevyrovnané pocity. V týchto náladách si tiež vďaka svojej abstraktnosti nájde každý svoj uhoľ pohľadu na dielo. Autor chce dosiahnuť fungovanie diela tak, aby pri pohľade tisícky ľudí na jedno dielo vzniklo tisíc fotografií. Fotky nie sú zmrazením okamihu, ale dopredu naplánovaným obrazom, ktorý sa snaží zobraziť pomocou formy fotografie určitý inak nezachytiteľný pocit. Ide o protest proti normálnej fotografii. Väčšina fotografov len zaznamenáva realitu a nevytvára nič nové. Fotoaparát ale môže byť aj nástroj, ktorý slúži ako prostredník pre skúmanie nášho podvedomia. V tejto rovine ešte nemá človek príliš preskúmané územie, a preto je neustále možné nachádzať nové a nové podnety k vyobrazeniu. Ľudská fantázia nemá na rozdiel od reálneho svet hmatateľné hranice. Jan má za sebou cez desiatku autorských výstav, niekoľko spoločných, nedávno vydal umeleckú knihu „Jan Škop – 0“, na ktorej spolupracoval s poprednými českými básnikmi. Umiestnil sa na treťom mieste v jednej z najprestížnejších fotografických súťaží FEP, ktorej sa zúčastnili tisíce fotografov z 29 krajín Európy. V súčasnej dobe sa živí ako kameraman. Je členom post-rockovej kapely ESAZLESA, kde robí VJing. Všeobecne podporuje DIY scénu, alternatívny spôsob života a snaží sa bojovať proti dnešnému systému vytvárajúcemu konzumnú spoločnosť.

Web: janskop.cz
FB stránka: facebook.com/JanSkopPhotography

(C) Jan Škop

(C) Jan Škop

(C) Jan Škop

(C) Jan Škop

(C) Jan Škop

Kliknite na fotografiu, zobrazí sa v plnej veľkosti.

Advertisements