Roman Beňo: Od povrchu až k jadru

Roman Beňo, zdroj foto: postranachmoravy.webnode.cz

Roman Beňo (*1977) pochádza z Trnavy. Študoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, pracuje v redakcii časopisu Historická revue. Je členom Trnavského literárneho klubu a bratislavského klubu BRAK. Publikoval vo viacerých časopisoch, zborníkoch, ako aj v rozhlase a na internete. Získal desiatky ocenení v rôznych literárnych súťažiach.

Kedy si začal písať básne a čo ťa k tomu priviedlo?
S písaním poézie som začal počas vojenskej základnej služby v Bratislave. Každý deň som bol konfrontovaný s novými, často aj absurdnými, situáciami, rozkazmi dôstojníkov a životom medzi ľuďmi, s ktorými som mal len málo spoločného. Jeden z mála vojakov, s ktorými som si rozumel, hral na gitaru a písal básne. Začali sme sa o nich rozprávať, prečítal som si ich a oslovili ma. Vtedy som sa rozhodol skúsiť to aj ja. Bol to začiatok dlhej cesty, ktorá trvá dodnes.

Čo ťa najviac inšpiruje k napísaniu básne?
Inšpirácia máva rôzny pôvod a málokedy prichádza vtedy, keď človek chce. Obvykle ju sprevádza naliehavý pocit niečo vysloviť, niečo, čo by bežnou komunikáciou nebolo dostatočne vyjadrené. Keď sa tento pocit dostaví, píšem.

Kde najčastejšie tvoríš? Máš svoj poetický kútik alebo tvoríš všade, kde ťa kopne múza?
Najčastejšie doma, v pokoji, občas pri hudbe. Stáva sa, že napíšem báseň aj na tvorivej dielni, počas cestovania, v práci alebo niekde v zahraničí. Múzy sa asi neriadia hodinkami ani zemepisnou šírkou, našťastie.

Máš nejakých obľúbených básnikov či poetky? Ak áno, ktorí sú to?
Nemám autora, ktorému by som „zožral“ všetko, teda, že čokoľvek napísal, ma oslovilo. Mám rád niektoré veci od Ondruša, Stacha, Strážaya, nájdu sa aj od Mihálika, Válka či Rúfusa, zo súčasných autorov sú to napríklad Staríček, Tomáš, Garan.

Pred Vianocami ti vyšla debutová zbierka básní Vrstvenie. Čo to pre teba znamená?
Znamená pre mňa jednu z etáp mojej tvorby a síce prelomovú. Je to debutová zbierka a tú býva náročnejšie vydať než, povedzme, druhú alebo tretiu knihu. Vyšla v podobe, ktorá je podľa mojich predstáv, a dúfam, že rovnako dobrý pocit z nej budú mať aj čitatelia.

Čo symbolizuje názov Vrstvenie?
Názov Vrstvenie vychádza zo štruktúry zbierky, z jej členenia. Skladá sa z troch základných okruhov. Prvý s názvom terra intacta obsahuje básne okom pozorovateľa, nezúčastneného na deji, druhý okruh naľavo od nej básne na tému vzťahov, teda intímnu lyriku, tretí okruh s názvom na opačnej strane tváre tvoria introspektívne básne, v ktorých som zároveň subjektom. Čitateľ postupne prechádza týmito okruhmi, vrstvami, hlbšie, akoby od povrchu až k jadru.

Aké sú tvoje literárne plány do budúcnosti?
V najbližšej budúcnosti predovšetkým prezentovať svoju knihu prostredníctvom verejných autorských čítaní, ďalej pokračovať v písaní a, samozrejme, čítať.

Za rozhovor ďakuje Martin Chudík

–  –  –

Prečítajte si aj ukážky z tvorby autora: Básne: Roman Beňo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.